En aquest bloc pots opinar sobre les accions a fer i els indicadors de seguiment a calcular que formen part de l'Agenda 21 Local de Granollers pels propers deu anys. No deixis de fer-nos arribar els teus comentaris!

GT3 Sistema d’indicadors 

Aquí trobaràs tota la informació relacionada amb els indicadors de seguiment que es proposen per veure els progressos sobre els objectius fixats  en els diferents aquest Grup de Treball:

Indicador 01 : Mosaic territorial.

Indicador 02 : Intensitat d'urbanitzacó.

Indicador 03 : Ocupació urbana de sòl.

Indicador 04 : Adequació planejament a la singularitat ecològica del territori.

Indicador 05 : Protecció d'espais d'interès natural.

Indicador 06 : Estat ecològic dels rius