En aquest bloc pots opinar sobre les accions a fer i els indicadors de seguiment a calcular que formen part de l'Agenda 21 Local de Granollers pels propers deu anys. No deixis de fer-nos arribar els teus comentaris!

GT8 Objectius 

 
D’acord amb els Compromisos d’Aalborg aquest Grup de Treball té com a objectiu garantir comunitats integradores i solidàries. A continuació podràs informar-te dels objectius més específics del grup:

mercat.jpg

Objectius
Objectius Generals
• Garantir comunitats integradores i solidàries.
Objectius específics
• Desenvolupar i implementar mesures per prevenir i pal·liar la pobresa.
• Garantir un accés equitatiu als serveis públics, a l’educació, a les oportunitats de treball, a la formació, a la informació i a les activitats culturals.
• Promoure la inclusió social i la igualtat entre homes i dones.
• Millorar la seguretat ciutadana.
• Garantir condicions de vida i habitatges de qualitat i socialment integrats.