En aquest bloc pots opinar sobre les accions a fer i els indicadors de seguiment a calcular que formen part de l'Agenda 21 Local de Granollers pels propers deu anys. No deixis de fer-nos arribar els teus comentaris!

GT7 Sistema d’indicadors 

Aquí trobaràs tota la informació relacionada amb els indicadors de seguiment que es proposen per veure els progressos sobre els objectius fixats  en els diferents aquest Grup de Treball:

Indicador 01 : Generació de llocs de treball per sectors

Indicador 02 : Taxa d'autocontenció

Indicador 03 : Taxa d'autosuficiència

Indicador 04 : Atur muncipal registrat

Indicador 05 : Empreses del municipi amb sistemes de certificats de gestió ambiental

Indicador 06: Residus recollits als comerços

Indicador 07: Focus de riscos potencials per a la salut