En aquest bloc pots opinar sobre les accions a fer i els indicadors de seguiment a calcular que formen part de l'Agenda 21 Local de Granollers pels propers deu anys. No deixis de fer-nos arribar els teus comentaris!

GT7 Objectius 

 
D’acord amb els Compromisos d’Aalborg aquest Grup de Treball té com a objectiu crear i garantir una economia local pròspera que doni accés a formes de treball i producció que redueixin els efectes  perjudicials en el medi ambient. A continuació podràs informar-te dels objectius més específics del grup:

economia.jpg

Objectius
Objectius Generals

• Comprometre's a crear i a garantir una economia local pròspera que doni accés al treball sense perjudicar el medi ambient.
Objectius específics
• Adoptar mesures que estimulin i donin suport a l’ocupació local i a la creació d’empreses.
• Cooperar amb les empreses locals per promoure i implementar bones pràctiques ambientals.
• Desenvolupar i implementar principis de sostenibilitat en la localització de les empreses.
• Promoure els mercats de productes locals i regionals de qualitat.
• Promoure esdeveniments i fires amb criteris de sostenibilitat.