En aquest bloc pots opinar sobre les accions a fer i els indicadors de seguiment a calcular que formen part de l'Agenda 21 Local de Granollers pels propers deu anys. No deixis de fer-nos arribar els teus comentaris!

GT6 Accions 

Aquí trobaràs tota la informació relacionada amb les accions que el procés participatiu proposa dur terme referents a aquest Grup de Treball:

Acció 01: Seguretat Alimentària i Informació Ciutadana.

Acció 02: Consolidar el laboratori municipal per tal que arribi a ser el laboratori de referència de la comarca

Acció 03: Continuar promovent l’esport per a la salut a totes les edats i preparar la ciutat per a la pràctica de l’esport, millorant espais urbans com a zones esportives no convencionals.

Acció 04: Impulsar el Projecte Granollers, ciutat sostenible.

Acció 05: Compliment del Pla per la Millora de la Qualitat de l'Aire de la Regió Metropolitana de Barcelona.

Acció 06: Control de les Plagues Emergents.

Acció 07: Programa de control de la qualitat de l'aigua de l'aqüífer.

Acció 08:  Actualització del Pla de Protecció Civil Municipal.

Acció 09: Seguiment de les empreses susceptibles de generar accidents greus i de la implantació i seguiment dels plans d'emergència interior.

Acció 10: Reducció de l'impacte acústic del trànsit.

Acció 11: Control del soroll en establiments sensibles propers a vies d'elevat trànsit (escoles, centres sanitaris).