En aquest bloc pots opinar sobre les accions a fer i els indicadors de seguiment a calcular que formen part de l'Agenda 21 Local de Granollers pels propers deu anys. No deixis de fer-nos arribar els teus comentaris!

GT5 Sistema d’indicadors 

Aquí trobaràs tota la informació relacionada amb els indicadors de seguiment que es proposen per veure els progressos sobre els objectius fixats  en els diferents aquest Grup de Treball:

Indicador 01 : Contribució al efecte hivernacle

Indicador 02 : Emissió de contaminants atmosfèrics del transport

Indicador 03 : Superació dels límits atmosfèrics establerts

Indicador 04 :Nº de dies que es supera el límit de concentració de partícules

Indicador 05: Preocupació del nivell soroll

Indicador 06 : Nivell sonor de la xarxa viària