En aquest bloc pots opinar sobre les accions a fer i els indicadors de seguiment a calcular que formen part de l'Agenda 21 Local de Granollers pels propers deu anys. No deixis de fer-nos arribar els teus comentaris!

GT5 Accions 

Aquí trobaràs tota la informació relacionada amb les accions que el procés participatiu proposa dur terme referents a aquest Grup de Treball:

Acció 01: Reduir l'incidència dels futurs laterals de l'autopista AP-7 i la nova via paral.lela a la línia de ferrocarril a Palou aprovada en el POUM

Acció 02: Redacció i aprovació de les ordenances reguladores del soroll

Acció 03: Campanya de substitució progressiva de vehicles actuals per a vehicles més eficients i menys contaminants

Acció 04: Reducció de l'impacte acústic del trànsit

Acció 05: Control del soroll en establiments sensibles propers a vies d'elevat trànsit (escoles, centres sanitaris)

Acció 06: Mantenir la celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible

Acció 07: Implantació d'itineraris ambientals i de lleure

Acció 08: Establiment i seguiment dels objectius del pla de mobilitat urbana i del pla de millora de la qualitat de l'aire

Acció 09: Promoure operacions de manteniment de la via Pública per evitar resuspensió de partícules tant en vials pavimentats com no pavimentats

Acció 10: Ambientalització dels vehicles pesants vinculants a la prestació de serveis públics