En aquest bloc pots opinar sobre les accions a fer i els indicadors de seguiment a calcular que formen part de l'Agenda 21 Local de Granollers pels propers deu anys. No deixis de fer-nos arribar els teus comentaris!

GT4 Sistema d’indicadors 

Aquí trobaràs tota la informació relacionada amb els indicadors de seguiment que es proposen per veure els progressos sobre els objectius fixats  en els diferents aquest Grup de Treball:

Indicador 01 : Recuperació de residus municipals

Indicador 02 : Recuperació de residus industrials

Indicador 03 : Intensitat de producció de residus en l'economia local

Indicador 04 : Residus recollits als comerços

Indicador 05 : Despesa del servei de recollida i tractament per habitant

Indicador 06 : Despesa del servei de neteja per habitant

Indicador 07: Utilització de les deixalleries municipals