En aquest bloc pots opinar sobre les accions a fer i els indicadors de seguiment a calcular que formen part de l'Agenda 21 Local de Granollers pels propers deu anys. No deixis de fer-nos arribar els teus comentaris!

GT4 Accions 

Aquí trobaràs tota la informació relacionada amb les accions que el procés participatiu proposa dur terme referents a aquest Grup de Treball:

Acció 01: Estudiar la implantació de contenidors soterrats en determinats indrets de la ciutat

Acció 02: Realització de taules sectorials amb establiments de generació singular de residus

Acció 03: Mostreig regular de fraccións valoritzables a la brossa convencional

Acció 04: Promoció de la participació d'empreses en la recollida selectiva

Acció 05: Promoció de la recollida porta a porta de paper i cartró

Acció 06: Augmentar el nombre de tones de matèria orgànica recollida selectivament i estudiar la seva reutilització com a font energètica

Acció 07: Fomentar la recollida selectiva dels residus en el mercat setmanal del dijous i el dels dissabtes a Can Bassa, així com en el mercat municipal de Sant Carles

Acció 08: Facilitar la recollida a domicili de trastos per a la deixalleria i minideixalleries

Acció 09: Elaboració d'un inventari periòdic dels punts d'abocament incontrolat del municipi i trasllat a Serveis Municipals

Acció 10: Establiment d'un protocol de relació amb l'Agència de Residus de Catalunya

Acció 11: Promoció d'un Programa d'anàlisi de sòls

Acció 12: Integració de les dades de Gestió de Residus

Acció 13: Fomentar la gestió segre gada de la matèria orgànica a les escoles

Acció 14: Realitzar campanyes periòdiques d'informació i conscienciació, cercant formes de col·laboració i implicació d'entitats veïnals i ciutadanes.