En aquest bloc pots opinar sobre les accions a fer i els indicadors de seguiment a calcular que formen part de l'Agenda 21 Local de Granollers pels propers deu anys. No deixis de fer-nos arribar els teus comentaris!

GT3 Objectius 

D’acord amb els Compromisos d’Aalborg aquest Grup de Treball té com a objectiu assumir la protecció, gestió, coneixement, respecte i garanties  per a un accés equitatiu als béns naturals compartits.

riu juny 04(marta).jpg

A continuació podràs informar-te dels objectius més específics del grup:

Objectius
Objectius Generals
• Assegurar la implementació de les mesures de planificació i gestió del territori que assegurin la viabilitat dels indrets naturals del municipi de Granollers (amb atenció especial sobre els espais fluvials).
• Apostar pel manteniment del paisatge tipus mosaic agroforestal i la connectivitat ecològica del medi natural.
Objectius específics
• Conservar i protegir els elements naturals d’interès presents al municipi.
• Millorar el sistema d’anàlisis i la metodologia de seguiment del riu Congost per assolir un bon control de qualitat del riu.
• Implementar estratègies de comunicació per tal de difondre els valors naturals del municipi entre els habitants i avançar en el concepte de la coresponsabilitat.
• Incrementar el grau de maduresa dels espais naturals de Granollers i assegurar el manteniment de la biodiversitat.
• Impulsar estratègies de custòdia del territori per tal de fer participar els propietaris en la gestió sostenible dels espais naturals.
• Introduir mesures correctores en les activitats que, malgrat que es fan en l’àmbit construït del municipi, tenen efectes negatius sobre l’àmbit natural.
• Difusió entre la ciutadania dels valors naturals identificats i catalogats al Pla de gestió dels espais naturals.