En aquest bloc pots opinar sobre les accions a fer i els indicadors de seguiment a calcular que formen part de l'Agenda 21 Local de Granollers pels propers deu anys. No deixis de fer-nos arribar els teus comentaris!

GT2.2 Objectius 

D’acord amb els Compromisos d’Aalborg aquest Grup de Treball té com a objectiu adoptar i facilitar l’ús prudent i eficient dels recursos energètics i a fomentar-ne el consum racional i la producció local. A continuació podràs informar-te dels objectius més específics del grup:

farola.jpg

Objectius
Objectius Generals
• Evitar el malbaratament dels recursos energètics, apostar per l’estalvi i l'eficiència energètica i potenciar l’ús de les energies renovables.
• Assegurar un accés equitatiu de tota la societat a l’ús dels recursos naturals.
Objectius específics
• Promoure l’eficiència energètica de les noves edificacions, impulsant mesures per a la reducció de l’energia consumida i fomentant les energies renovables, tot reforçant i controlant la normativa vigent.
• Millorar la xarxa d’infraestructures d’energia per tal que l’impacte sobre el medi ambient sigui mínim (amb atenció especial sobre els espais naturals d’interès municipal).
• Potenciar les energies alternatives que redueixin les emissions de gasos d’efecte hivernacle i fomentin la producció d’energia local.
• Promoure que el sector industrial apliqui mesures d’estalvi i eficiència energètica.
• Fer difusió sobre l’estalvi d’energia, l’ús d’energies renovables i de les tecnologies de baix consum entre la ciutadania i reduir els consums innecessaris.