En aquest bloc pots opinar sobre les accions a fer i els indicadors de seguiment a calcular que formen part de l'Agenda 21 Local de Granollers pels propers deu anys. No deixis de fer-nos arribar els teus comentaris!

GT2.2 Accions 

Aquí trobaràs tota la informació relacionada amb les accions que el procés participatiu proposa dur terme referents a aquest Grup de Treball:

Acció 01: Promoció de l'Agència Comarcal de l'Energia.

Acció 02: Promoció d'acords de col·laboració entre l'ICAEN i el sector industrial.

Acció 03: Accions de reducció del consum d'energia (domèstic, industrial).

Acció 04: Promoció de la Certificació Energètica d'Habitatges.

Acció 05: Participació d'escoles del municipi en algun programa d'aprofitament d'energia solar.

Acció 06:  Estudiar incorporar a la línia de subvencions per a la instal·lació d'energia solar i sistemes ecoeficients la de construcció d'habitatges amb elements bioclimàtics.

Acció 07: Ampliar l'abast de l'ordenança solar de Granollers per a regular criteris d'ecoeficiència als edificis.

Acció 08: Estudi de viabiltiat de creació d'un Ecoparc.

Acció 09: Planificació Estratègica per a la reducció de gasos d'efecte hivernacle.

Acció 10: Fomentar entre els ciutadans sobre l'ús de les energies renovables i les tecnologies de baix consum existents en el mercat (electrodomèstics, sistemes d'il·luminació, etc.).

Acció 11: A partir del mapa de protecció envers la contaminació lluminosa a Granollers, realitzar el control i les mesures correctores adients.