En aquest bloc pots opinar sobre les accions a fer i els indicadors de seguiment a calcular que formen part de l'Agenda 21 Local de Granollers pels propers deu anys. No deixis de fer-nos arribar els teus comentaris!

GT2.1 Accions 

Aquí trobaràs tota la informació relacionada amb les accions que el procés participatiu proposa dur terme referents a aquest Grup de Treball:

Acció 01: Programa de control de la qualitat de l'aigua de l'aqüífer.

Acció 02: Creació d'entitats de gestió conjunta de l'aigua.

Acció 03: Elaborar un programa de gestió integral de l'aigua del municipi.

Acció 04: Pla director de millora de la xarxa d'abastament.

Acció 05: Millora de la Gestió del sistema d'aiguamoll construït a l'espai natural de Can Cabanyes.

Acció 06: Potenciació del Programa de Manteniment Preventiu a la xarxa de clavegueram.

Acció 07: Gestió avançada de la xarxa de clavegueram.

Acció 08: Cens dels pous morts i fosses sèptiques.

Acció 09: Millora de la gestió dels fangs a l'EDAR de Granollers.

Acció 10: Impuls de campanyes d'estalvi d'aigua.