En aquest bloc pots opinar sobre les accions a fer i els indicadors de seguiment a calcular que formen part de l'Agenda 21 Local de Granollers pels propers deu anys. No deixis de fer-nos arribar els teus comentaris!

GT1.2 Accions 

Aquí trobaràs tota la informació relacionada amb les accions que el procés participatiu proposa dur terme referents a aquest Grup de Treball:

Acció 01: Presentació del projecte del cobriment de les vies de la línia ferroviària de Barcelona a Portbou en el tram urbà.

Acció 02 : Millora de la qualitat ambiental del sòl industrial.

Acció 03: Implantació del Pla de Vigilància Ambiental previst a l'Informe de Sostenibilitat Ambiental en el desenvolupament del POUM.

Acció 04: Promoció de la construcció sostenible tant a l'esfera pública com privada.

Acció 05: Establir un Pla de Coordinació Territorial dels municipis de la conurbació de Granollers.