En aquest bloc pots opinar sobre les accions a fer i els indicadors de seguiment a calcular que formen part de l'Agenda 21 Local de Granollers pels propers deu anys. No deixis de fer-nos arribar els teus comentaris!

GT1.1 Accions 

Aquí trobaràs tota la informació relacionada amb les accions que el procés participatiu proposa dur terme referents a aquest Grup de Treball:

Acció 01 : Iniciar el procés de debat sobre l'Agenda21 de la conurbació de Granollers així com de l'Agenda 21 comarcal del Vallès Oriental.

Acció 02 : Continuar participant en organismes i xarxes supramunicipals vinculats en el camp ambiental.

Acció 03 : Organització d'un event tècnic-científic i divulgatiu periòdic d'abast internacional sobre algun tema ambiental específic.

Acció 04  : Programa Municipal d'Informació i Educació Ambiental.

Acció 05 : Programa de promoció de la participació ciutadana en el desenvolupament
de l'A21L de Granollers.

Acció 06 : Establiment de protocols de relació amb les administracions supralocals.