En aquest bloc pots opinar sobre les accions a fer i els indicadors de seguiment a calcular que formen part de l'Agenda 21 Local de Granollers pels propers deu anys. No deixis de fer-nos arribar els teus comentaris!

GT1.1 Objectius 

D’acord amb els Compromisos d’Aalborg aquest Grup de Treball té com a objectiu Impulsar la democràcia participativa a través de l’aposta pels processos educatius i de participació ciutadana.

educacio ambiental.jpg

OBJECTIUS
OBJECTIUS GENERALS
  • Impulsar la democràcia participativa a través de l’aposta pels processos educatius i de participació ciutadana.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
  • Dinamitzar el Consell de Medi Ambient com a òrgan efectiu de seguiment i impuls de l’A21L.
  • Generar nous instruments i eines de participació per a la dinamització de l’A21L que complementin el Consell de Medi Ambient, i que facilitin un major mobilització de participants i millor dinàmica dels debats.
  • Fomentar la democràcia participativa en la governabilitat de la ciutat, especialment en el moment de definició de les estratègies i accions que regiran el Pla d'acció de l'Agenda 21 local.
  • Fer de l'Agenda 21 local un referent de l'acció municipal davant de la ciutadania de Granollers, com a instrument que en el futur permeti revisar el grau de compliment dels compromisos i les accions programades.
  • Cooperar eficaçment i conjuntament amb els municipis veïns, altres pobles i ciutats, i altres àmbits de govern.
  • Promoure l’educació ambiental a tots els nivells (administració, empreses, centres educatius, ciutadania en general, etc.), fent arribar el mateix missatge i aconseguir una màxima efectivitat.
  • Transversalitat entre els diferents consells municipals per participar en l’avaluació de la planificació sectorial en les diverses àrees.