En aquest bloc pots opinar sobre les accions a fer i els indicadors de seguiment a calcular que formen part de l'Agenda 21 Local de Granollers pels propers deu anys. No deixis de fer-nos arribar els teus comentaris!

GT2.1 Objectius 

D’acord amb els Compromisos d’Aalborg aquest Grup de Treball té com a objectiu adoptar i facilitar l’ús prudent i eficient dels recursos hídrics i a fomentar el consum i la distribució sostenibles. A continuació podràs informar-te dels objectius més específics del grup:

depuradora.jpg

Objectius
Objectius Generals
• Implementar criteris de sostenibilitat en la gestió de l’aigua, tot apostant per l’estalvi i l’ús eficient.
• Millora de la gestió de l’aigua de xarxa, pous i captacions i xarxa de sanejament.
Objectius específics
• Millorar de manera continuada la xarxa d’abastament d’aigua, tot evitant les pèrdues i assegurant les dimensions de dipòsits i canonades, d’acord amb les necessitats del municipi.
• Potenciar la gestió integral de l’aigua, prioritzant l’estalvi i l’eficiència.
• Control i millora de la qualitat de l’aigua dels aqüífers, aprofitament de l’aigua provinent del freàtic per a reg i neteja de carrers.
• Millorar la xarxa d’infraestructures d’abastament i sanejament per tal que l’impacte sobre el medi ambient sigui mínim (amb especial atenció sobre els espais naturals d’interès municipal).
• Realitzar un control de pous morts i fosses sèptiques.
• Fer difusió sobre l’estalvi d’aigua entre la ciutadania.

Comentaris :

No hi ha comentaris
Afegir un comentari :
(Els comentaris seran visibles un cop siguin publicats pel moderador)
Assumpte:
Nom:
E-mail:
Comentari:  (No HTML - els enllaços es convertiràn si van amb http://)
 
Recordar-me?