Formulari de preinscripció a Fes-te l'estiu 2016

EL PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ JA HA FINALITZAT.
NO ES PODEN ENVIAR MÉS PREINSCRIPCIONS.

ATENCIÓ : Els camps marcats amb un (*) són obligatoris. Llegeixi primer els Termes de la preinscripció
Dades del participant
Nom (*) :
1r cognom (*) :
2n cognom :
Data de naixement (*) : / / (dd/mm/aaaa)
Adreça (*) :
Població (*) :
    Altra població :
Escola (*) :
    Altra escola :
Telèfon particular :
Telèfon de contacte
    durant l'activitat (*) :
Adreça electrònica (e-mail) (*) :
** L'adreça electrònica ha de ser una adreça vàlida ja que és on s'enviarà la carta de pagament perquè, un cop publicada la llista d'admesos amb els imports, pugui imprimir-la i formalitzar la matrícula si així ho decideix.
Tanmateix, si confirma aquesta tramesa podrà baixar-se la carta de pagament en aquest moment

L'any passat va realitzar casals d'estiu ?
Té germans/anes inscrits/es en alguna altra activitat d'estiu ?
Família nombrosa ?
Té alguna necessitat educativa especial ?
Quina ?
Necessita un vetllador permanent ?
(anar a Enviar)
Sel·lecció de l'activitat

Indiqui per ordre de preferència fins a tres opcions, així com les dates i els serveis opcionals per a cada opció :

1a :
Servei d'acollida al matí :
Servei de menjador :
Servei de tarda :
2a :
Servei d'acollida al matí :
Servei de menjador :
Servei de tarda :
3a :
Servei d'acollida al matí :
Servei de menjador :
Servei de tarda :

* Si ha triat una activitat de casals d'estiu, estades musicals, Aventura't i belluga't o activitats esportives de fins a 12 anys i vol començar el dia 25 de juny indiqui a on :
Servei d'acollida al matí :
Servei de menjador :
Servei de tarda :

* Si ha triat una activitat de casals d'estiu, estades musicals, Aventura't i belluga't o activitats esportives de fins a 16 anys i vol fer la setmana extra del 28 de juliol a l'1 d'agost indiqui a on :
Servei d'acollida al matí (no disponible per a activitats esportives) :
Servei de menjador :
Servei de tarda (no disponible per a activitats esportives) :
(anar a Enviar)
Autorització

Com a de/d' , coneixent el mètode d'assignació de places a les activitats de Fes-te l'estiu, l'accepto i vull preinscriure el/la noi/noia a les activitats assenyalades.

Nom i cognoms pare/mare o tutor/a (*) :
amb NIF o NIE núm. (*) : (NIF:00000000L, NIE:X0000000L) (0=núm. 0 al 9, L=lletra)

Granollers, 10 de feber de 2016


Termes i tramesa de la preinscripció     (Dades del participant   Dades de l'activitat)

El període de preinscripció per Internet comença el 28 d'abril i finalitza el 18 de maig.

Només s'admet una preinscripció per participant (nen/a). Els duplicats, el frau, l'excés de les sol·licituds, la falsedat de les dades o la preinscripció fora de termini comportaran l'anul·lació immediata de la(es) preinscripció(ons).

A través d'Internet només s'acceptarà un màxim de 5 sol·licituds per persona (NIF/NIE) i de participants diferents. Se'n poden fer més de forma presencial a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, C/ Sant Josep 7.
Igualment, les persones que no disposin de NIF/NIE han de fer la preinscripció presencialment a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.

Els titulars de les dades facilitades en aquest formulari autoritzen que s'incorporin a fitxers de caràcter personal i confidencial dels quals és responsable l'Ajuntament de Granollers i que només s'utilitzaran en la forma i les limitacions que recull la Llei orgànica 15/99 de protecció de dades de caràcter personal. Per exercir el dret de modificació i rectificació que fixa la Llei esmentada, els titulars es podran adreçar al Servei d’Educació de l'Ajuntament de Granollers, situat al carrer del Portalet 4, 4a planta.


    Si vol, pot imprimir el formulari de preinscripció