En aquest bloc pots opinar sobre les accions a fer i els indicadors de seguiment a calcular que formen part de l'Agenda 21 Local de Granollers pels propers deu anys. No deixis de fer-nos arribar els teus comentaris!

GT1.3 Objectius 

D’acord amb els Compromisos d’Aalborg aquest Grup de Treball té com a objectiu elaborar programes ambientals eficaços de gestió administrativa local, des de la seva elaboració, formulació fins a la seva implantació i avaluació. A continuació podràs informar-te dels objectius més específics del grup:

gestio.jpg
 

OBJECTIUS
OBJECTIUS GENERALS
• Treballar des de l’Administració per la implementació d’una gestió integrada cap a la sostenibilitat.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
• Formular nous instruments per a la integració de criteris de sostenibilitat en la gestió de l’Ajuntament.
• Millorar la gestió ambiental de l’Ajuntament i del municipi.
• Garantir el compliment de la normativa ambiental vigent en totes les dependències municipals, tot complint l’aplicació de bones pràctiques ambientals en la gestió interna de l’Administració municipal.
• Apostar per la introducció de criteris ambientals en els plecs de condicions de les obres.
• Reduir l’impacte ambiental dels materials que cal utilitzar en les obres públiques.

Comentaris :

No hi ha comentaris
Afegir un comentari :
(Els comentaris seran visibles un cop siguin publicats pel moderador)
Assumpte:
Nom:
E-mail:
Comentari:  (No HTML - els enllaços es convertiràn si van amb http://)
 
Recordar-me?