En aquest bloc pots opinar sobre les accions a fer i els indicadors de seguiment a calcular que formen part de l'Agenda 21 Local de Granollers pels propers deu anys. No deixis de fer-nos arribar els teus comentaris!

maig 2008 

GT3 Objectius - 15/05/2008 - (0) Comentaris

GT4 Objectius - 15/05/2008 - (0) Comentaris

GT5 Objectius - 15/05/2008 - (0) Comentaris

GT6 Objectius - 15/05/2008 - (0) Comentaris

GT7 Objectius - 15/05/2008 - (0) Comentaris

GT8 Objectius - 15/05/2008 - (0) Comentaris

GT1.2 Estat de la qüestió - 15/05/2008 - (0) Comentaris

GT2.1 Estat de la qüestió - 15/05/2008 - (0) Comentaris

GT2.2 Estat de la qüestió - 15/05/2008 - (0) Comentaris

GT3 Estat de la qüestió - 15/05/2008 - (0) Comentaris

GT4 Estat de la qüestió - 15/05/2008 - (0) Comentaris

GT5 Estat de la qüestió - 15/05/2008 - (0) Comentaris

GT6 Estat de la qüestió - 15/05/2008 - (0) Comentaris

GT7 Estat de la qüestió - 15/05/2008 - (0) Comentaris

GT8 Estat de la qüestió - 15/05/2008 - (0) Comentaris

GT1.3 Estat de la qüestió - 15/05/2008 - (0) Comentaris

GT1.1 Accions - 15/05/2008 - (2) Comentaris

GT1.2 Accions - 15/05/2008 - (0) Comentaris

GT1.3 Accions - 15/05/2008 - (0) Comentaris

GT2.1 Accions - 15/05/2008 - (0) Comentaris

GT4 Accions - 15/05/2008 - (1) Comentaris

GT3 Accions - 15/05/2008 - (2) Comentaris

GT2.2 Accions - 15/05/2008 - (0) Comentaris

GT5 Accions - 15/05/2008 - (3) Comentaris

GT6 Accions - 15/05/2008 - (0) Comentaris

GT7 Accions - 15/05/2008 - (0) Comentaris

GT1.1 Sistema d’indicadors - 15/05/2008 - (0) Comentaris

GT1.2 Sistema d’indicadors - 15/05/2008 - (0) Comentaris

GT1.3 Sistema d’indicadors - 15/05/2008 - (0) Comentaris

GT2.1 Sistema d’indicadors - 15/05/2008 - (0) Comentaris

GT2.2 Sistema d’indicadors - 15/05/2008 - (0) Comentaris

GT3 Sistema d’indicadors - 15/05/2008 - (0) Comentaris

GT4 Sistema d’indicadors - 15/05/2008 - (0) Comentaris

GT5 Sistema d’indicadors - 15/05/2008 - (0) Comentaris

GT6 Sistema d’indicadors - 15/05/2008 - (0) Comentaris

GT7 Sistema d’indicadors - 15/05/2008 - (0) Comentaris

GT8 Sistema d’indicadors - 15/05/2008 - (0) Comentaris